บ้านหนองใหญ่

รูปภาพของ cybertickie
กิจกรรมวันอาเซียน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนในเขตอำเภอศรีศรีสมเด็จ ทั้ง 22 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ที่โรงเรียนบ้านเหล่ากุด  ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่านรองสุชาติ  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
11/ส.ค./2558 - อ่าน [357] - ความคิดเห็น [0] - โดย: cybertickie - บ้านหนองใหญ่
วีดีโอ:::บ้านหนองใหญ่
11/ส.ค./15
บ้านหนองใหญ่
159
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
1
2