บ้านวังปากบุ่ง

Hight light งาน " asean day 2015 "
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง พร้อมคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวัน  " Asean Day 2015 " ณ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา อำเภอเชียงขวัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาได้จัดกิจกกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน การจัดบูธที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสวยงาม และร่วมชมการแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนต่างๆ...
11/ส.ค./2558 - อ่าน [274] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prangsai - บ้านวังปากบุ่ง
วีดีโอ:::บ้านวังปากบุ่ง
11/ส.ค./15
บ้านวังปากบุ่ง
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2