บ้านยางเครือ

รูปภาพของ suriyanpor
คำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเครือได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ชุมชนบ้านยางเครือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครู โดยการเดินประชาสัมพันธ์คำขวัญวันครูประจำสถานศึกษารอบหมู่บ้านเนื่องในวันครูซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2559  และได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนโดยปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียน ผู้อำนวยการนิติพัฒน์   รักกิจ  ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
11/ก.พ./2559 - อ่าน [266] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านยางเครือ
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2