บ้านม่วงน้ำ-ประชาศิษย์วิทยา

รูปภาพของ benja
กิจกรรมวันอาเซียนอำเภอจังหาร
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558  นางสุนันทา  โคสาแสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันอาเซียน   ASEAN DAY ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1  ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา จังหวัดร้อยเอ็ด
11/ส.ค./2558 - อ่าน [297] - ความคิดเห็น [0] - โดย: benja - บ้านม่วงน้ำ-ประชาศิษย์วิทยา
วีดีโอ:::บ้านม่วงน้ำ-ประชาศิษย์วิทยา
11/ส.ค./15
บ้านม่วงน้ำ-ประชาศิษย์วิทยา
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5