บ้านมะอึ

รูปภาพของ thabthim
โรงเรียนบ้านมะอึรับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
โรงเรียนบ้านมะอึ  อำเภอธวัชบุรี  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ของคุรุสภา ซึ่งผอ.วัชระ ป้านภูมิ เข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันครู  ปี  2559
02/ก.พ./2559 - อ่าน [345] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านมะอึ
รูปภาพของ thabthim
กิจกรรมวันคริสมาสต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 59
โรงเรียนบ้านมะอึ  อ.ธวัชบุรี  ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 59 ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบของรางวัล ขนม และเงินสนับสนุนจำนวนมากมาย ที่มาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพวกเราชาวมะอึค่ะ
18/ม.ค./2559 - อ่าน [224] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านมะอึ
รูปภาพของ thabthim
กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไม้กล้ายเป็นหินและสวนสัตว์โคราช จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบ้านมะอึ  อ.ธวัชบุรี  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 3 - 6  โดยคณะครูได้นำนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กล้ายเป็นหินและสวนสัตว์โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2558  นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน
18/ม.ค./2559 - อ่าน [253] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านมะอึ
รูปภาพของ thabthim
กิจกรรมทัศนศึกษาหมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์
โรงเรียนบ้านมะอึ  อำเภอธวัชบุรี  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำรับเด็กนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่  1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2558 ณ  ศูนย์คชศึกษา  หมู่บ้านช้าง  บ้านตากลาง  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  ซึ่งเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับช้างและความสนุกนานเป็นอย่างมาก
18/ม.ค./2559 - อ่าน [255] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านมะอึ
รูปภาพของ thabthim
โรงเรียนบ้านมะอึเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ณ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านมะอึ  อำเภอธวัชบุรี  นำโดยท่านผอ.วัชระ ป้านภูมิ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม ณ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันที่ 8  ธันวาคม  2558  ที่ผ่านมา  ในงานมีกิจกรรมการออกร้านและการแสดงต่างๆ เช่นการแสดงวงโปงลางของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะอึ
18/ม.ค./2559 - อ่าน [193] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านมะอึ
รูปภาพของ thabthim
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านมะอึตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านมะอึตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมีชัย จ.ร้อยเอ็ด
14/ก.ย./2558 - อ่าน [364] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านมะอึ
รูปภาพของ thabthim
โรงเรียนบ้านมะอึได้รับรางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านมะอึได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ในงานการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจำปี  2558 "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการศึกษา" 29-30  สิงหาคม  2558  ณ  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
14/ก.ย./2558 - อ่าน [461] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านมะอึ
รูปภาพของ thabthim
มุทิตาจิต ไหว้พระ 9 วัด โรงเรียนบ้านมะอึ
โรงเรียนบ้านมะอึ  นำโดยท่านผอ.วัชระ  ป้านภูมิ  และคณะครู  ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ได้แก่คุณครูสมพงษ์  ขุราษี ,คุณครูบุญศรี  เสาวคนธ์   เมื่อวันที่ 14-15  สิงหาคม  2558  ณ  เส้นทางสายบุญไหว้พระ 9  วัด  กาฬสินธุ์-มุกดาหาร-นครพนม-สกลนคร  ที่ผ่านมา
14/ก.ย./2558 - อ่าน [398] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thabthim - บ้านมะอึ
วีดีโอ:::บ้านมะอึ
14/ก.ย./15
บ้านมะอึ
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5