บ้านผักแว่นอนามัย-คุรุศิษยานุกูล

รูปภาพของ ampai
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) จัดกิจกรรม bike for mom "ปั่นเพื่อแม่"
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)ร่วมกับ เทศบาลตำบลผักแว่น และชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ร่วมกันจักกิจกรรม bike for mom "ปั่นเพื่อแม่"เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันออกกำลังกาย
14/ส.ค./2558 - อ่าน [527] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ampai - บ้านผักแว่นอนามัย-คุรุศิษยานุกูล
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2