บ้านป่าแหนหนองไร่

รูปภาพของ Nutooktik
กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา
เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.รอ.1 อำเภอศรีสมเด็จ 22 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนศึกษาเเละรับมอบอาคารอเนกประสงค์  ที่โรงเรียนบ้านเหล่ากุด ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ได้รับเกียรติจากท่านรอง สุชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธี เเละเป็นผู้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [258] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Nutooktik - บ้านป่าแหนหนองไร่
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2