บ้านป่าแหนหนองไร่

รูปภาพของ Nutooktik
กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา
เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.รอ.1 อำเภอศรีสมเด็จ 22 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนศึกษาเเละรับมอบอาคารอเนกประสงค์  ที่โรงเรียนบ้านเหล่ากุด ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ได้รับเกียรติจากท่านรอง สุชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษษร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธี เเละเป็นผู้รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [265] - ความคิดเห็น [0] - โดย: Nutooktik - บ้านป่าแหนหนองไร่
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5