บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์

กิจกรรม"Bick for dad"โรงเรียนบ้านปาฝา
โรงเรียนบ้านปาฝาจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อร่วมกับชุมชน
13/ธ.ค./2558 - อ่าน [418] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pafa - บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
นางศรีใส สุขเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปาฝาคุรุประชานุสรณ์ อำเภอจังหาร
14/ก.ย./2558 - อ่าน [663] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pafa - บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
นางจันทร์ฉาย เผือกแห้ว
นางจันทร์ฉาย  เผือกแห้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านปาฝาคุรุประชานุสรณ์  ครูดีในดวงใจอำเภอจังหารระดับปฐมวัย
28/ก.ค./2558 - อ่าน [755] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pafa - บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5