บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์

กิจกรรม"Bick for dad"โรงเรียนบ้านปาฝา
โรงเรียนบ้านปาฝาจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อร่วมกับชุมชน
13/ธ.ค./2558 - อ่าน [407] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pafa - บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
นางศรีใส สุขเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปาฝาคุรุประชานุสรณ์ อำเภอจังหาร
14/ก.ย./2558 - อ่าน [623] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pafa - บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
นางจันทร์ฉาย เผือกแห้ว
นางจันทร์ฉาย  เผือกแห้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านปาฝาคุรุประชานุสรณ์  ครูดีในดวงใจอำเภอจังหารระดับปฐมวัย
28/ก.ค./2558 - อ่าน [719] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pafa - บ้านปาฝา-คุรุประชานุสรณ์
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2