บ้านน้ำใสเที่ยมแข้

รูปภาพของ suriyanpor
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ อำเภอจตุพักตรพิมาน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยนายวรรณชัย มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัลของขวัญให้กับนักเรียนที่ทำการแสดง ทำให้บรรยากาศมีความสนุกสนานรื่นเริงเป็นกันเอง ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ของรางวัล ขนม และอื่นๆอีกมากมาย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย  
19/ม.ค./2561 - อ่าน [196] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
รูปภาพของ suriyanpor
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย เดินทางไกลให้กับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2559  ณ ค่ายลูกชั่วคราว โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ ตำบลน้ำใส  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครังนี้ลูกเสือ เนตรนารีได้เดินทางไกล และเข้าฐานการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ในการฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม การเข้าค่ายในครั้งนี้ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้คุณครูชัยณรงค์ มนตรีโพธิ์...
07/มี.ค./2559 - อ่าน [411] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5