บ้านนาโพธิ์-สหพันธ์พิทยาภรณ์

รูปภาพของ kammool
ต้อนรับผ้าป่าสามัคคี
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหารถยนต์เพื่อการศึกษา
10/ส.ค./2558 - อ่าน [285] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kammool - บ้านนาโพธิ์-สหพันธ์พิทยาภรณ์
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5