บ้านธวัชบุรี

รูปภาพของ burn
เครือข่ายเมืองเชียงดี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6
            เครือข่ายเมืองเชียงดี นำโดย  ท่าน ผอ.อุบล  สีสมยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุง  ประธานเครือข่ายเมืองเชียงดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูในเครือข่ายเมืองเชียงดี  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6 เพื่อเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3  และนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่6  ทั้ง  10  ...
11/ก.ย./2560 - อ่าน [74] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านธวัชบุรี
รูปภาพของ burn
เครือข่ายเมืองเชียงดี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6
            เครือข่ายเมืองเชียงดี นำโดย  ท่าน ผอ.อุบล  สีสมยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุง  ประธานเครือข่ายเมืองเชียงดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูในเครือข่ายเมืองเชียงดี  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมสอบ NT,O-NET ป.3,ป.6 เพื่อเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3  และนักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่6  ทั้ง  10  ...
11/ก.ย./2560 - อ่าน [192] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านธวัชบุรี
รูปภาพของ burn
กิจกรรมคลายหนาว โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
เนื่องด้วยมีอุณหภูมิที่ลดลง ทำให้อากาศหนาวเย็นลง  โรงเรียนบ้านธวัชบุรีนำโดย  ท่านผอ.นราลักษณื  วงค์วันดี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ร่วมกับคณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  และนักเรียน  จึงได้มีกิจกรรมเพื่อคลายหนาวและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน
27/ม.ค./2559 - อ่าน [318] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านธวัชบุรี
รูปภาพของ burn
กิจกรรมคลายหนาว โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
เนื่องด้วยมีอุณหภูมิที่ลดลง  ทำให้มีอากาศที่หนาวเย็น  โรงเรียนบ้านธวัชบุรีนำโดย ผอ.นราลักษณ์  วงค์วันดี  และคณะครู/นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านธวัชบุรี  จึงได้มีการจัดกิจกรรมคลายหนาวในตอนเช้าให้แก่นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน
27/ม.ค./2559 - อ่าน [406] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านธวัชบุรี ,
รูปภาพของ burn
กิจกรรมคลายหนาว โรงเรียนบ้านธวัชบุรี
เนื่องด้วยมีอุณหภูมิที่ลดลง  ทำให้มีอากาศที่หนาวเย็น  โรงเรียนบ้านธวัชบุรีนำโดย ผอ.นราลักษณ์  วงค์วันดี  และคณะครู/นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านธวัชบุรี  จึงได้มีการจัดกิจกรรมคลายหนาวในตอนเช้าให้แก่นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน
27/ม.ค./2559 - อ่าน [280] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านธวัชบุรี ,
วีดีโอ:::บ้านธวัชบุรี
27/ม.ค./16
บ้านธวัชบุรี
27/ม.ค./16
บ้านธวัชบุรี
27/ม.ค./16
บ้านธวัชบุรี
27/ม.ค./16
บ้านธวัชบุรี
27/ม.ค./16
บ้านธวัชบุรี
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5