บ้านดงสิงห์-ดำรงราษฎร์สามัคคี

รูปภาพของ niraphada
ร.ร.บ้านดงสิงห์จัดกิจกรรมวันแม่ ปี 2558 Test
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงสิงห์  มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ของแผ่นดิน การแสดงออกของนักเรียนกับผู้ปกครอง การไหว้ระลึกถึงพระคุณแม่ จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [430] - ความคิดเห็น [0] - โดย: niraphada - บ้านดงสิงห์-ดำรงราษฎร์สามัคคี
วีดีโอ:::บ้านดงสิงห์-ดำรงราษฎร์สามัคคี
11/ส.ค./15
บ้านดงสิงห์-ดำรงราษฎร์สามัคคี
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5