บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์

รูปภาพของ pichetkh
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์เปิดโลกทัศน์ตามรอยประวัติศาสตร์สู่จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  ผอ.ถาวร  ชมภูบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 1.พิพิธภัณฑ์สิริน  นักเรียนจำนวน 6 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 คน 
11/ส.ค./2558 - อ่าน [293] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pichetkh - บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5