บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

รูปภาพของ suriyanpor
การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านงูเหลือม
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล และโรงเรียนบ้านยางเครือ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้นำลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าร่วมชุมนุมกับโรงเรียนเครือข่ายดงแดงน้ำใสป่าสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านงูเหลือม อำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยการนำของท่านประธานเครือข่าย ดงแดงน้ำใสป่าสังข์ ผอ.กระจ่าง ประทาย  เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพนธ์ 2559 
25/ก.พ./2559 - อ่าน [495] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
รูปภาพของ suriyanpor
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558ิ โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันที่ 11  สิงหาคม  2558 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อมารดาผู้ให้กำเนิด...
12/ส.ค./2558 - อ่าน [928] - ความคิดเห็น [0] - โดย: suriyanpor - บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5