บ้านขาม

รูปภาพของ burn
โรงเรียนบ้านขามรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เมื่อวันพุธที่  16  กันยายน  2558  โรงเรียนบ้านขาม  โดยนายอรุณ  ทิพยโสต  และคณะครูโรงเรียนบ้านขาม  ได้ต้อนรับ    ท่านประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต1  พร้อมคณะซึ่งได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
16/ก.ย./2558 - อ่าน [157] - ความคิดเห็น [0] - โดย: burn - บ้านขาม
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2