ดงยางสะแบง

รูปภาพของ pong_2894
โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
ประกาศด้วยโรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) ประกาศตกลงราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ 46,000 บาท จำนวน 1 ชุด โดยใช้คุณลักษณะของครุภัณฑ์ปี 2557 
11/ส.ค./2558 - อ่าน [391] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pong_2894 - ดงยางสะแบง
รูปภาพของ pong_2894
นักเรียนดีเด่นดงยางสะแบง
ร.ร.ดงยางสะแบงได้คัดเลืกนักเรียนดีเด่นโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและมีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน เพื่อจะรับทุนในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งเด็กหญิงสุภัสสรา สุวรรณศรี เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้
11/ส.ค./2558 - อ่าน [237] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pong_2894 - ดงยางสะแบง
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2