ดงยางสะแบง

รูปภาพของ pong_2894
โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
ประกาศด้วยโรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) ประกาศตกลงราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ 46,000 บาท จำนวน 1 ชุด โดยใช้คุณลักษณะของครุภัณฑ์ปี 2557 
11/ส.ค./2558 - อ่าน [402] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pong_2894 - ดงยางสะแบง
รูปภาพของ pong_2894
นักเรียนดีเด่นดงยางสะแบง
ร.ร.ดงยางสะแบงได้คัดเลืกนักเรียนดีเด่นโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและมีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน เพื่อจะรับทุนในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งเด็กหญิงสุภัสสรา สุวรรณศรี เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้
11/ส.ค./2558 - อ่าน [244] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pong_2894 - ดงยางสะแบง
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5