ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)

รูปภาพของ supanneeaa
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558  นายธงชัย  พันธุมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) และคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 1, 4 และ 7 ปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามดูแลนักเรียนและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
11/ส.ค./2558 - อ่าน [461] - ความคิดเห็น [0] - โดย: supanneeaa - ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
วีดีโอ:::ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
11/ส.ค./15
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
160
2
5
2
1
2
4
2
4
22
1
2
3
6
1
2
1
1
1
2
1
1
9
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
2
3
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
5
1
1
3
3
3
2
5