คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา

รูปภาพของ ampai
อบรมการใช้พลังงาน
เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2558  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา รับการอบรมการใช้พลังงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน และการใช้พลังงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
11/ส.ค./2558 - อ่าน [254] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ampai - คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
158
5
3
2
2
5
4
1
2
22
2
4
3
1
2
2
6
1
1
1
1
1
2
1
1
9
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
3
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
2