สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับการประเมิน ITA

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

             บุคลากรในสังกัด  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกคนพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ซึ่งเป็นการประเมินแบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
            เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560  เวลา 08.30 น. นางสาวสมพร  สามทองกล่ำ  ,นายสมเกียรติ  รัตนเมธาทร  ปปช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายภูริวัจน์  วงค์เลย
,นายวีระ  ศรีคำ   ปปช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าตรวจสอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยมีนายประเสริฐ  วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ และในขณะเดียวกันก็ได้ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดเข้าระบบ ITA ออนไลน์ ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 69 คน ซึ่งผลการประเมินในปีที่แล้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นที่มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ สูง  มีคะแนนในหัวข้อความสุจริตโปร่งใส ร้อยละ 90 และมีคะแนนหัวข้อวัฒนธรรมองค์กร ร้อยละ 54  ซึ่งเป็นจุดที่ต้องพัฒนา
            ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายเป็นการตอบแบบสอบถาม EIT โดยทาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้คัดคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียของเขตพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้ามาตอบแบบสอบถามโดยได้คัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาตอบแบบสอบถามจนครบ 50 คน
            ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ในครั้งนี้ได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการประเมินว่าเป็นเขตพื้นที่ที่มีความพร้อมสูงและหวังว่าคะแนนการประเมิน ITA ในครั้งนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1