สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ส่งมอบดอกไม้จันทน์

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

             จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                  เมื่อเวลา 1๓.๓๐ น. วันที่  16 ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นาย วันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
   นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานสนับสนุนจังหวัดและอำเภอ ในการบูรณาการกับส่วนราชการ และภาคเอกชนในการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำดอกไม้จันทน์ พระราชทาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ใช้ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกอินทนิลบก  ตามจำนวนอำเภอของจังหวัด จำนวน ๒๐ ช่อ ส่วนอีก ๑ ช่อ ได้นำไปส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กย. ๖๐  ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนประชาชนในจังหวัด
           ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นำโดยนายประเสริฐ  วรสารรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้นำดอกไม้จันทน์  จำนวน 50,000 ดอก (ห้าหมื่นดอก)  ที่ได้จากการร่วมจิตอาสาของครู นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัดที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์  ตามกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป

             

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1