พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

             สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560  ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2560   ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  เปิดกิจกรรมส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560  เครือข่ายโรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาด  ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์)  ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
              ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า “การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ  จัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับภารกิจนี้มาดำเนินการ ภายใต้นโยบายหลักการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ เน้นด้านศิลปหัตถกรรม เป็นกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ มุ่งหวังให้เยาวชนไทยเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเอง ให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนถนัด อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี มีการจัดการแข่งขันระดับเขต พื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ในด้านวิชาการด้านศิลปะ และอาชีพ  เป็นเวทีศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ของนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ในการแสดงความสามารถที่เป็นเลิศ ด้านวิชาการ  ด้านศิลปะ ด้านอาชีพ และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 
            นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเมืองโพธิ์ศรีสะอาดประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  โรงเรียนบ้านเมืองทอง  โรงเรียนโสภโณประชาสรรพ์ โรงเรียนบ้านกอกนายูง โรงเรียนบ้านสงเปลือย  โรงเรียนไตรคามสามัคคี โรงเรียนวัดโนนสำราญ โรงเรียนบ้านดงเค็ง โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง และโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร  รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
05/มี.ค./2561
nuntaporn อ่าน [243] ครั้ง
ศปอ.เมืองเกมส์
28/ก.พ./2561
nuntaporn อ่าน [82] ครั้ง
ผอ.เขตฯ ออกเยี่ยมสนามสอบ
26/ก.พ./2561
nuntaporn อ่าน [52] ครั้ง
นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1