เยาวชนดีเด่นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   ได้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี โดยมีการคัดเลือก เขตพื้นที่ละ 1 คน ตามหลักเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย เป็นเด็กนักเรียนนัก ศึกษา ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป เป็นผู้ซื่อสัตย์ขยันประหยัดและเรียนดี เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง หรือหาเลี้ยงบุพการีที่ประกอบอาชีพเองไม่ได้ โดยสุจริต ช่วยเหลือบิดามารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต  เป็นต้น

               ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 โดยคณะกรรมการได้คัดเลือก นางสาวบุษญมาศ หมุนวงษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น รำไทย รำพื้นเมือง ร้องหมอลำอีสาน  เป็นนักร้องประจำวงดนตรีพื้นบ้านของโรงเรียน ชื่อวงออนซอนแฮงแดงโนนสว่าง  ตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลมากมาย เช่น เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองรำวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 พ. ศ. 2559 เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองรำวงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ. ศ. 2559

 เกียรติบัตร รางวัลเหรียญทองวงโปงลางโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ. ศ. 2555-2559 เกียรติบัตร ชนะเลิศวงโปงลาง ประเภท ค งานมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ พ. ศ. 2560 เกียรติบัตร ชนะเลิศนักร้องยอดเยี่ยมวงโปงลางประเภท ค  งานมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ พ. ศ. 2560  และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

        นายพิทักษ์  ดลเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกล่าวว่า โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างได้คัดเลือกนักเรียนดีเด่นเพื่อเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560 โดยทางโรงเรียนได้ส่ง นางสาว บุษยมาศ หมุนวงษ์ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียนดีแต่ยากจนค่อนข้างลำบากพ่อแม่หย่าร้างกัน ตอนนี้อาศัยอยู่กับยายเป็นผู้เลี้ยงดู   อาศัยอยู่ที่วัด  ปลูกกระต๊อบอยู่ ด้านการศึกษาโรงเรียนให้การสนับสนุนโดยการคัดเลือกและส่งเสริมให้น้องมีโอกาส ในทุกด้าน ซึ่งน้องเองก็เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียนดี ยากจน แต่มีความสามารถพิเศษหลายหลายอย่างโดยเฉพาะดนตรีโปงลางดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน  ความสามารถในการร้องหมอลำ และได้รับรางวัลดีเด่นในระดับจังหวัดเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง

        ด้าน  นางนารี  ชมพูวิเศษ  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ลูกศิษย์ มีความสามารถพิเศษในการร้องหมอลำพื้นบ้านอีสาน  เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี  และมีความกตัญญูกตเวที   ด้านครอบครัว ของน้องยากจน   คุณครูเห็นความสามารถพิเศษเนื่องจากโรงเรียนของเรามีวงโปงลางวงดนตรีพื้นบ้านมาตั้งแต่ปี 2555 และพื้นฐานครอบครัวของน้องจะมีการร้องหมอลำพื้นบ้านอยู่แล้ว      คุณครูให้จึง   ให้น้องมาเป็นนักร้องประจำวงโปงลางของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปรากฏว่าเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์อย่างมาก และได้ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทุกปี และล่าสุดไปแข่งขันที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นงานมหกรรมโปงลางและได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  และนางสาวบุษญมาศ หมุนวงษ์  กล่าว ขอบคุณ คณะครู ทุกคนที่ได้มีโอกาสที่ดีในชีวิต ด้วยความตื้นตันใจ

        หลังจากนั้น นางสาวบุษญมาศ หมุนวงษ์ หรือ น้องอ้อม ได้ร้องลำกลอน ประกอบดนตรี แคนอีสาน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่ คณะครู และบุคลากร

นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1