มหกรรมตลาดนัดแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nuntaporn

            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการจัดงานมหกรรมตลาดนัดแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ในการผลิต และพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้ารับฟังจำนวน กว่า 1,100  คน  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่  20  กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมาน  แก้วคำไสย์  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่แทน ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดมหกรรมตลาดนัดแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีนายประเสริฐ  วรสาร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่า “ จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยจะผลิตกำลังคนในสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีพให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา และปรับค่านิยมตลอดจนวางรากฐานทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำการศึกษา 2560 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เส้นทางชีวิตของตนเองในอนาคต”
          ทั้งนี้ การขับเคลื่อนมหกรรมตลาดนัดแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนะแนวการศึกษาต่อและทักษะทางวิชาชีพให้นักเรียนมีทางเลือกที่หลากหลายในการดำเนินชีวิต มีอาชีพที่มั่นคงและให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ ม.3 สามารถได้รับความรู้และเข้าใจแนวทางของการศึกษาต่อสามารถเลือกอาชีพที่ชอบงานที่ถนัดได้รวมทั้งให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพที่สุจริต
          อย่างไรก็ตาม  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมจากสถาบันบัณฑิตย์พัฒนศิลปวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด  สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดทุกแห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดได้มาเปิดเวทีเสวนาแนะแนวทางการการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนที่สนใจทุกคน เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสามารถเลือกศึกษาต่อในวิชาชีพที่ตนชอบและถนัดเพื่อการมีงานทำที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
05/มี.ค./2561
nuntaporn อ่าน [164] ครั้ง
ศปอ.เมืองเกมส์
28/ก.พ./2561
nuntaporn อ่าน [65] ครั้ง
ผอ.เขตฯ ออกเยี่ยมสนามสอบ
26/ก.พ./2561
nuntaporn อ่าน [46] ครั้ง
นายสุริยนต์ เทียมเมืองแพน
ผู้อำนวยการ เมืองร้อยเอ็ด

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nuntaporn
รูปภาพของ nuntaporn
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/มี.ค./2562 - 14:37 pm
ชื่อ นันทพร สุนรบดี
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1