โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ณ  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16  ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)  ได้มอบหมายให้  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ตามแผนงานที่ 1  ยุทธศาสตร์เพื่อการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  เพื่อให้นักเรียนวัยก่อนเสี่ยงและนักเรียนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาได้มีภูมิคุ้มกันและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดทุกชนิด โดยมีนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์  โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1  ในระหว่างวันที่  20-22  มิถุนายน  2559  และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่  23-25  มิถุนายน  2559 
          ในโอกาสนี้ นายประเสริฐ  วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการฝึกอบรมและคณะลูกเสือชาวบ้านพร้อมทั้งทีมผู้กำกับลูกเสือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 1  กรมทหารราบที่ 16  ค่ายประเสริฐสงคราม ทำหน้าที่เป็นครูฝึก เป็นวิทยากรตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตลอดระยะเวลาทั้ง 2 รุ่น

          

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [63] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 18/ก.ค./2562 - 16:00 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1