การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

                 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  เป็นเจ้าภาพในการอบรมพัฒนาศักยภาพครูบุคลากร เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด   โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากทั่วไปเทศกว่า 300 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด
                เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  โดยมีนายทองเลื่อน เพชรอำไพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2  กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 และแนวทางการดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการคัดกรองนักเรียน  นักศึกษาเบื้องต้น รวมทั้งดูแล แก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดกรองจากศูนย์เพื่อการคัดกรอง เข้าสู่กระบวนการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาหรือกระบวนการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
          การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 มีสาระสำคัญ คือ 1.จะมีศูนย์เพื่อการคัดกรอง เกิดขึ้น เพื่อคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในทุกอำเภอและเขตโดยตั้งอยู่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือศูนย์บริการสาธารณสุข  2. จะมีศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในระดับจังหวัด/กทม.และในทุกอำเภอและเขต
          นายชัยชาญ  กล่าวว่า “ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถูกพบว่าใช้สารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายไม่ต้องนำเข้าสู่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 แต่ให้แจ้งสถานศึกษารับไปดำเนินการ  โดยให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองทำหนังสือ (ลับ) แจ้งไปยังศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสถานศึกษา จังหวัด (ศอ.ปส.สจ.) ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ในแต่ละจังหวัดและสถานศึกษาที่นักเรียนคนนั้นกำลังศึกษาอยู่พร้อมแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนรายนั้นรับทราบต่อไป”

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
10/เม.ย./2562
admin อ่าน [85] ครั้ง
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
09/เม.ย./2562
admin อ่าน [39] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 21/พ.ค./2562 - 15:59 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1