พิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          เมื่อวันที่  12  เมษายน 2559  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนัดแรก ณ ห้องประชุมพลาญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
        จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)และมีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้นนีั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายโกศล  ฐานะ (ผอ.สพม.27) ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมี  ศึกษาธิการภาค 10  ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1,2,3  สพม.27  ,ผู้อำนวยการ กศน. ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชุมในนัดแรก ตามระเบียบวาระ ซึ่งประชุมพิจรณาในเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา 2559  และเรื่อง ให้ความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (ครึ่งปีแรก 1 เมษายน  2559)

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
10/เม.ย./2562
admin อ่าน [87] ครั้ง
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
09/เม.ย./2562
admin อ่าน [42] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 19/มิ.ย./2562 - 9:29 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1