การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
suriyanpor

โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย เดินทางไกลให้กับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2559  ณ ค่ายลูกชั่วคราว โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ ตำบลน้ำใส  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครังนี้ลูกเสือ เนตรนารีได้เดินทางไกล และเข้าฐานการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ในการฝึกปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม การเข้าค่ายในครั้งนี้ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้คุณครูชัยณรงค์ มนตรีโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และให้ครูทุกคนเป็นวิทยากรประจำฐานการทดสอบ ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สนามเด็กเล่น BBL
01/ก.ย./2558
YUTTHAPOOM อ่าน [730] ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12/ส.ค./2558
suriyanpor อ่าน [928] ครั้ง
นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ
ผู้อำนวยการ บ้านน้ำใสเที่ยมแข้

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
suriyanpor
รูปภาพของ suriyanpor
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 13/พ.ค./2562 - 12:02 pm
ชื่อ สุริยันต์ พรมเกตุ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
สังกัด บ้านแคนสามัคคี