สพป.ร้อยเอ็ด 1 รับการประเมิน “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้าประเมิน สพป.ร้อยเอ็โ เขต 1 ตามโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”
ในระหว่างวันที่  11-12  มกราคม  2559

      ดร.อธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มรวมทั้งบุคลากรในสังกัดพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่โดยมีคณะกรรมการเข้าประเมิน 3 ท่าน คือ  นายวิชัย แสงศรี , 2.นายสมใจ  วิเศษทักษิณ และ 3 นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท ซึ่งจะดำเนินการประเมินแบบ 3 เส้า คือ  1.  การประเมินด้าน IT office  เป็นการประเมินความคิดเห็นต่อการทำงานของเขตพื้นที่โดยข้าราชการและลูกจ้างทุกคนในสังกัด  2.  การประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งหมายถึง ครูและผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง 9 โรงเรียน
3. การประเมินแบบ EBIT office  เป็นการประเมินเชิงประจักษ์ที่ตรวจสอบจากหลักฐานการทำงานจากข้าราชการทุกฝ่ายในเขตพื้นที่ โดยมีเรื่องที่จะเข้าประเมิน 5 เรื่องคือ
1.  ความโปร่งใสในการทำงาน
2.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.  การทุจริต คอร์รัปชัน
4.  วัฒนธรรม คุณธรรม
5.  คุณธรรมในการทำงาน
        สำหรับการเข้าประเมินสำนักงานเขตพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งในปี 2557  ที่ผ่านมาประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียง 38  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากทั้งหมด  175 ประเทศทั่วโลก

         

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [54] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 17/ก.ค./2562 - 10:34 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1