VTR งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคอีสาน(สุรินทร์) 2558 ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
supervisor

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรร­มนักเรียน ระดับภาคอีสาน (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ 65 ปี 2558 ....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา­ร้อยเอ็ด เขต 1

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
1. ผลการจัดลำดับ เป็นลำดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามรายการดังนี้ 
( ร้อยเอ็ดเขต 2 ลำดับที่ 24 ร้อยเอ็ด เขต 3 ลำดับที่ 53)
1.1 ชนะเลิศ. 4 รายการ ประกอบด้วย 
1. "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์ 
2. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแอก 
3. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 
4. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
1.2 รองชนะเลิศอันดับ1 1 รายการ ประกอบด้วย 
1. เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 2 รายการ ประกอบด้วย 
1. เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
2. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
2. สรุปเหรียญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รวม 141 รายการ
2.1 เหรียญทอง 85 เหรียญ
2.2 เหรียญเงิน 34 เหรียญ 
2.3 เหรียญทองแดง 16 เหรียญ 
2.4 เข้าร่วม 5 รายการ

3. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสพป.รอ.1 เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค มากที่สุดเรียงลำดับ 3 ลำดับคือ
1. รร.เมืองร้อยเอ็ด 11 รายการ
2. โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 7 รายการ
3. รร.อนุบาลร้อยเอ็ด 6 รายการ
4. รร.พระกุมารร้อยเอ็ด 6 รายการ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [54] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
supervisor
รูปภาพของ supervisor
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 18/มี.ค./2559 - 23:08 pm
ชื่อ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1