ช่องทางใหม่การบันทึกข้อมูลผลการเรียน Shool Mis

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
tipaya7849

 ให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลผลการเรียนที่ชองทางใหม่ คือ http://a4501.obec.expert/ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลฯ ทันตามกำหนดเวลา  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่  25  กันยายน 2558

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
tipaya7849
รูปภาพของ tipaya7849
บทบาทสมาชิก สมาชิกวิไอพี
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 08/ส.ค./2559 - 9:04 am
ชื่อ นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
9