จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2558)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nantaphak

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎรวิทยาสรรค์)ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดย มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจตำบลโนนตาล เทศบาลตำบลโนนตาล ยังมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี...

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
05/มี.ค./2561
nuntaporn อ่าน [65] ครั้ง
ศปอ.เมืองเกมส์
28/ก.พ./2561
nuntaporn อ่าน [54] ครั้ง
นายทวีศักดิ์ เวียงสมุทร
ผู้อำนวยการ บ้านหัวโนนตาล-สหราษฎร์วิทยาสรรค์

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
nantaphak
รูปภาพของ nantaphak
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 10/ส.ค./2558 - 12:25 pm
ชื่อ นันทภัค ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด บ้านหัวโนนตาล-สหราษฎร์วิทยาสรรค์