การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          สพป.ร้อยเอ็ด เขต  1 ได้เปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร  ณ ห้องประดับพลอย  โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น  จังหวัดร้อเอ็ด

          เมื่อวันที่  9  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน 

ดร.สกล  กล่าวว่า  การพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาองค์กร  หน่วยงานนอกจากด้านการเรียนการสอน ผู้บริหาร  ครูยังมีหน้าที่ในการทำงานด้านการเงินและพัสดุอีกด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้มีความเข้าใจ ให้มีความรู้ความสามารถ ให้ดำเนินการตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายและแนวทางที่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จทันเวลาที่กำหนด

          ในการอบรมครั้งนี้ได้มี ผู้บริหาร  ครูรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า 300  คน  โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะ เช่น เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุ การดูแลรักษา การตัดต้นไม่หวงห้ามและไม่หวงห้าม โดย นายสรศักดิ์  ชูพรม  นายช่างสำรวจ อาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด  เรื่อง  พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนางไตรทิพย์  พุ่มศิลา  คลังจังหวัดร้อยเอ็ด และ ข้อสังเกต/ข้อตรวจพบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยนายศุภชัย  สีแนน  นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งการอบรมพัฒนาดังกล่าวสร้างความสนใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [28] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [29] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 10/ก.ย./2562 - 16:40 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1