ลูกเสือต้านยาเสพติด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมขยายผลตามโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญในเรื่องปัญหายาเสพติด และกิจกรรมทักษะค่ายชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ณ กองพันทหารราบที่ 1  กรมทหารราบที่ 16  ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย”เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา
          นายบุญถิ่น  กล่าวว่า   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนมีเป้าหมายที่จะมุ่งเอาชนะยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน มีระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
          ทั้งนี้  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาเรื่องยาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมายเพื่อให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาความรุนแรง ปัญหาติดเกมส์ ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมถึงนักเรียนที่ผ่านการอบรมตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ความความเสียละ มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [29] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 10/ก.ย./2562 - 16:40 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1