ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ เข้านิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

          เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งออกติดตามโครงการใน 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  2.  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน 3.โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น  4. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (BIG DATA) 5. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Proiect    6.  โครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นฐานที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          ทั้งนี้  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดำเนินการตามโครงการทั้ง 6 โครงการและนำสู่การปฏิบัติทุกโรงเรียนพร้อมทั้งจะนำข้อชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสู่ผู้เรียนต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [28] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [29] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 10/ก.ย./2562 - 16:40 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1