งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

   จังหวัดร้อยเอ็ด….เปิดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 11 ชูโอกาสที่เท่าเทียม พร้อมเสวนาวิชาการ กิจกรรมบันเทิงเพียบตลอดสามวัน 7 – 10 สิงหาคม นี้

               วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประดับฟ้า  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 Opportunity Learning โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง  นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคอนเซ็ปต์ในปีนี้คือ Opportunity Learning เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนที่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน เข้าถึงการดูแลที่ทั่วและเป็นธรรม สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด

          นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เราต้องพัฒนาทั้งครูและเด็ก เราต้องการให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีทักษะอาชีพไปพร้อมๆกัน โดยรูปแบบการเรียนการสอนเด็กเล็ก เน้นการดูแลการเตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนในอนาคต เสริมพัฒนาการให้ร่างกายจิตใจ สังคม อารมณ์ ตามแผนพัฒนา ฯ 4 ปี 2560-2564 การจัดงานดังกล่าวฯ จึงถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมการส่งเสริมท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทาง และกลยุทธ์ที่ตรงกับแผนพัฒนา 4 ปี คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล   การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่น   การส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป . การส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาเชิงดุลยภาพตามหลักธรรมาภิบาล  การส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้ ท้องถิ่น อาเซียนศึกษา และ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น

            ภายในงานยังเป็นตลาดแห่งวิชาการ มีการแข่งขันเป็นระดับประเทศ ทั้งวิชาการ ดนตรี กีฬา งานหัตถกรรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พร้อมนักวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ที่สุขพันธุ์, ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย, ดร.ตวง อันทะไชย คนดัง อ.สลา คุณวุฒิ ครูเทียม ชุติเดช ทองอยู่ และนักร้องนักแสดงไอดอลคนรุ่นใหม่ ริท เดอะสตาร์, ก้อง ห้วยไร่ ฯลฯ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรูอย่างเต็มที่ตลอดทั้งงาน ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม ณ เทศบาลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

       ในโอกาสนี้  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เป็นตัวแทนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ ดร. สกลคามบุศย์  อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าเยี่ยมชมนิทรรณการและเป็นเกียรติในพิธีเปิดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในนามเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1