กองทุน ฉก.ชน.ฉก.คศ.มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กยากจน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

กองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง (ฉก.ชน.ฉก.คศ) ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในสังกัด จำนวน 3 ราย

             เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม  2562  เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  นางเบญจพร  สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุนันทา  อนันทวรรณ  นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้นำเงินจากกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์นักเรียน  ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดไปมอบให้กับนักเรียนยากจนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน  จำนวน 3 รายคือ รายแรกเด็กชายปองภพ  ใสสว่าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา อำเภอธวัชบุรีซึ่งเป็นบุตรของนายอุดร  ใสสว่าง  สัญชาติไทยและนางสาวบุนมี  ศรีดาวัด  สัญชาติลาว  โดยมารดาของเด็กชายปองภาพมีอาชีพขายน้ำเต้าหู้มีรายได้วันละ 100-200 บาท ส่วนบิดาประสบอุบัติเหตุพิการจึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งเด็กชายปองภพ ได้ถวายฏีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทานความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและขอสัญชาติไทยให้กับมารดา และในการนี้ กองทุนสวัสดิการ (ฉก.ชน ฉก.คศ) ได้มอบเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนและเงินรับบริจาคจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล มอบให้จำนวน 8,200  บาท ในเบื้องต้น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติเงินกองทุนคุ้มครองเด็กเบื้องต้นจำนวน  11,000 บาท  รายที่ 2 และ 3 เป็นพี่น้องกัน เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย คือ เด็กชายสมัคร  แสงรูจี  อายุ 11 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และเด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงรูจี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอทุ่งเขาหลวง  ซึ่งเป็นบุตรของนายสะพานทอง  แสงรูจี มารดาเสียชีวิตและบิดาป่วยเป็นโรคไต ไม่สามารถทำงานประกอบอาชีพได้ ที่พักอาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ กองทุน ฉก.ชน ฉก.คศ จึงมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อนุมัติเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 15,000 บาท

ทั้งนี้  หากท่านใดมีจิตเมตตามีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปได้ที่ นายทวี คิมหันตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวฬุวันวิทยา และ นายเชี่ยวชาญ   พันโภคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1