สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพการประชุม เขตตรวจราชการที่ 12

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

          การประชุมหารือข้อราชการของ cluster 12 โดยมี ผอ.เขต  ทั้ง 18 เขตเข้าร่วมประชุมโดยในครั้งนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพ
          เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในฐานะประธานเขตตรวจราชการ 12 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธู (ร้อยแก่นสารสินธุ์) โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยม จำนวน 18 เขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม หารือ รับฟังนโยบายพร้อมแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ดร.สุรัตน์  ดวงชาทม  ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ได้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและได้มอบนโยบายให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 18 เขต ได้ร่วมกันนำไปใช้ในการพัฒนาเขตพื้นที่ของตนเองอีกด้วย
          ในโอกาสนี้ประธาน cluster 12 ได้กล่าวต้อนรับ นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และได้มีการส่งมอบงานในตำแหน่งประธาน cluster 12 ให้กับ ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดำเนินการต่อ
          ทั้งนี้ในเรื่องของระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน และเรื่องของการคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ก็ได้มอบหมายให้ สพม.25  ได้ดำเนินการต่อไปอีกด้วย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1