หน่วยพัฒนาที่ 5 ร้อยเอ็ดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้งกว่า 400 คน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 13 กรกฎาคม 2562 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  จังหวัดร้อยเอ็ด

           เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นาย สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 394 คน โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในฐานะประธานหน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ดนำคณะผู้อำนวยการจาก 4 จังหวัด ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และมหาสารคาม รวมถึงผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

            ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาที่ ก.ค.ศ.กำหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ และพฤติกรรม เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  หน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด วิธีการพัฒนาโดยให้องค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาด้วยการเติมเต็มจากวิทยากรหน่วยพัฒนาและวิทยากรพี่เลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดี กระสุนเองเก่งดีและมีความสุขตลอดระยะเวลาของการพัฒนาได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกจากคณะกรรมการการดำเนินงานประจำหน่วยพัฒนาอย่างดียิ่ง

       ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจากจังหวัดร้อยเอ็ด 109 คนบุรีรัมย์ 145 คน และจังหวัดสุรินทร์ 143 คนรวม 397 คน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [29] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [29] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 20/ก.ย./2562 - 11:12 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1