มข.ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เพื่อ นศ.คุ้นชินกับการเรียนการสอน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           นศ. ฝึกประสบการณ์ จาก มข.  สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน เข้าฝึกประสบการณ์ ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562    รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด : Leson study & Open Approach

          เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2562 ที่ผ่านมา นายนิกร  พรรณขาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากหนองแดง ได้นำคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกประสบการณ์สอนจริงและนำคณะนักศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย  จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำแผนการพัฒนาการนักศึกษาฝึกหัดครู ระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน อีกทั้งในด้านการวิเคราะห์หนังสือเรียน การพัฒนาสื่อการสอนและนำนวัตกรรมไปใช้สอนเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน

          ทั้งนี้ จากการเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาดังกล่าวทางโรงเรียนก็ได้นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทั้ง 5 คนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนจามโรงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะทำให้ได้รู้จักเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน นักเรียนและผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ  ศาสนา วัฒนาธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งก็สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ อีกด้วย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [29] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [29] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 20/ก.ย./2562 - 11:12 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1