สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมิน ITA

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและบุคลากรในสังกัดเพื่อรอรับการประเมิน IIT และ EIT  ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
          เมื่อวันที่ 23  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน สร้างความเข้าใจเพิ่มการรับรู้และเพิ่มความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1โดยมีเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ  2562  เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85  สำหรับการประเมินแบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ซึ่งจะมีการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน  2562  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ในระหว่างวันที่ 17-28  มิถุนายน  2562  สำหรับการตอบคำถามถามแบบสำรวจ  OIT  ในระหว่างวันที่  1-12  กรกฎาคม  2562
          ทั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในงานที่จะปฏิบัติจึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนที่จะได้รับการประเมินเช่นเดียวและบุคลากรในสังกัดทุกคนเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับฟังกว่า 100 คน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [19] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 22/ส.ค./2562 - 17:40 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1