การประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
suriyanpor

โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี นางสาวเยาวมาลย์  อาวรณ์  ได้กล่าวเปิดประชุม ชื่นชม และขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แจ้งแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจะเน้นนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักในการปฏิบัติ และได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนครบทุกคน 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
05/มี.ค./2561
nuntaporn อ่าน [243] ครั้ง
นายธีรัช คำยิ่ง
ผู้อำนวยการ บ้านแคนสามัคคี

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
suriyanpor
รูปภาพของ suriyanpor
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 13/พ.ค./2562 - 12:02 pm
ชื่อ สุริยันต์ พรมเกตุ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
สังกัด บ้านแคนสามัคคี