การประชุมผู้บริหารก่อนเปิดภาคเรียน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

        สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กว่า 300 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด

       เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งมีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณบัตรสำหรับนักเรียน ครูผู้บริหารที่ได้รับรางวัลดีเด่นในประเทศต่าง ๆ ในการนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลพร้อมในประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับ มอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับโรงเรียนที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีรายงานผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.3  และการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1  เฉลี่ยสูงสุด ซึ่งในปีนี้ผลการทดสอบเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ คะแนน O-net/Nt/Rt สูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ

          นอกจากนี้ได้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบVIDEO  Conference  ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังข้อราชการจาก สพฐ. ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอีกด้วย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1