การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

        สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้อำนวยสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากทั้ง 4 เขต พื้นที่การศึกษาจำนวนกว่า 800 คน ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด
        เมื่อวันที่  4  เมษายน  2562 เวลา 09.00 น.  ดร.สกล  คามบุศย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตร 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1,2,3 และ สพม.27 เข้าร่วมประชุม จากการที่หน่วยราชการในพระองค์ฯ  สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดให้มีการฝึกอบรมรางการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2561 ณ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันมีความเสียสละมีอุดมการณ์และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมผู้รับการอบรมจะต้องเป็นวิทยากรชั้นเลิศสามารถอบรมขยายผลให้หน่วยงานของตนเองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่จิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ และส่งข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการใหญ่ พิจารณาให้การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ทั้งมีความพร้อมในการเป็นครูและวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา
         ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์จึงนำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการโดยจัดให้มีโครงการอบรม เรื่อง  สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยการอบรมในแต่ละครั้งมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายผลครั้งละ 500 – 2,000 คน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 27 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 800  คน โดยจะนำความรู้และการฝึกปฏิบัติการบรรยายไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่อไป

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [19] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 22/ส.ค./2562 - 17:40 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1