สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้มประชุม 2 เรื่องควบเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับครู

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

            สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 โดยผนวกการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากับการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
           เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2562  ดร.สกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งการประชุมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ในระหว่างวันที่ 20-22  มีนาคม  2562 สำหรับรุ่นแรกนี้มีผู้บริหารจากอำเภอเมืองและอำเภอศรีสมเด็จเข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน
           ดร.สกล  กล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการประชุมในเรื่องการเลื่อนเงินเดือนและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และงบประมาณจะการประชุมจะทำให้มีผู้สนใจนำไปใช้ได้จริงในเดือนเมษายน 2562 ในการกเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นจึงอยากให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบได้ตั้งใจที่จะเรียนรู้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้
          ทั้งนี้  สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสรุชาติ  แสนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารทุกโรงเรียนทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [21] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 22/ส.ค./2562 - 17:40 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1