งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

       จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10  มีนาคม  2562  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและบริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมทอดถวายต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนนับแสนคน
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10  มีนาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.00  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ในนามกรรมการรับต้อนกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน สำหรับงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด นั้น จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 สืบต่อมาทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และระลึกถึงคุณงามความดีในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 29 ของการจัดงาน ภายใต้ชื่อว่า “งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด จะมีกิจกรรมการกินข้าวปุ้นในสวน ขบวนแห่พระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์ที่สวยงดงามตระการตา แห่ข้าวพันก้อน   แห่พระอุปคุต
          ทั้งนี้ มีกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนมากมาย เช่น การประกวดคำขวัญและกิจกรรมเดินรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน  การออกแบบลายธงบุญผะเหวด  การวาดภาพงานประเพณีบุญผะเหวด การประกวดภาพยนตร์สั้นสีบสานประเพณีบุญผะเหวด  การส่งเสริมมัคคุเทศก์น้อย : ทูตทางวัฒนธรรมบุญผะเหวด การประกวดกลอนลำ  ผญา รับร้องเพลงและสรภัญญ์พื้นบ้าน  รวมทั้งการจัดนิทรรศการข้าวปุ้นย้อนยุคและแข่งขันการกินข้าวปุ้นปลดหนี้ ในปีนี้มียอดบริบาคกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน จำนวน 1406  ต้น ยอดเงินบริจาค 5,034,472.50 บาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงกว่าปีที่แล้วย่อมแสดงถึงพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [54] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 17/ก.ค./2562 - 10:34 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1