การประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

           มูลนิธิไทยรัฐ  ร่วมกับ สพฐ. ร่วมกันประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 ตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
          เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.30 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ซึ่งในการประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการประเมินจะประกอบด้วยคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ และจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ซึ่งเป็นการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐทั่วประเทศ  ในส่วนของ สพฐ. มีดร.ปัญญา  แก้วกียูร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการประเมินในกระทรวงศึกษาธิการ และนายโรจนะ  กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย
           นายดลทรัพย์  ดลประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน การเสริมสร้างพัฒนาความรู้การผลิตหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาและหลักสูตรความเป็นพลเมืองดีให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครู
           ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ นักเรียนมีระเบียบวินัยแหล่งเรียนรู้พัฒนามากขึ้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1