การอบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

         สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้บริหารและครูให้มีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนในยุดดิจิทัล  โยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียนเข้ารับการอบรมพัฒนา ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
          เมื่อวันที่ 25  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้บริหารและครูให้มีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพื่อเป็นการตอบสนองการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนการสอนในยุดดิจิทัล 
         ดร.สกล  กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 10 โรงเรียนและขอให้โรงเรียนที่ได้รับการอบรมพัฒนาได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนของท่านต่อไป

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1