สพป. ร้อยเอ็ดเขต 1 จัดกิจกรรมนับถอยหลัง Countdown สู่การทดสอบ o-net NT ร่วมพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O- NET : NT to be the first ปี 2561

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  เปิดกิจกรรมนับถอยหลัง Countdown  สู่การทดสอบ o-net  NT ร่วมพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O- NET :  NT  to be the first  ปี 2561  ที่บริเวณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ประธานเครือข่าย 22 เครือข่าย คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

               นายศุภชัย ปุริสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปี 2561 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ International Test ; NT ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 3 ด้าน คือด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จึงได้จัดกิจกรรมนับถอยหลังขึ้น ภายใต้สโลแกน ร่วมพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET  NT  to be the first  เพื่อเร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ International Test  (NT) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net)  ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

                ดร.สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 มีโมเดลในการจัดการศึกษาของตนเอง โดยเน้นอยู 3 ด้าน ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาประคองชีพ โดยในแต่ละด้านมีจุดห้วงเวลาในการเน้นที่แตกต่างกัน ในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบเป็นห้วงของวิชาการ ซึ่งจะมีการทดสอบระดับชาติ ทั้ง O-NETและ NT ซึ่งในกิจกรรมนี้ต้องการรณรงค์ปลุกกระแสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตื่นจากภวังค์ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเตรียมพร้อม และนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียน ตามสโลแกน ร่วมพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิต O- NET :  NT  to be the first  ทั้งนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม
06/ก.ค./2562
admin อ่าน [63] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 18/ก.ค./2562 - 16:00 pm
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1