แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Patcharana

ดร.สุรินทร์  นำนาผล   

เกิดเมื่อวันที่   28  กรกฎาคม  2505   อายุ  56  ปี

วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ย้ายเข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเชือก เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 –  ปัจจุบัน 

โรงเรียนบ้านโสกเชือก

ที่ตั้ง  87  หมู่ที่  7  บ้านโสกเชือก  ตำบลโพธิ์สัย  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  45280

เบอร์โรงเรียน    043-563206    โทรศัพท์มือถือ   09-8584-0358

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์
07/ธ.ค./2561
suriyanpor อ่าน [6] ครั้ง
นางสาวเยาวมาลย์ อาวรณ์
07/ธ.ค./2561
suriyanpor อ่าน [8] ครั้ง
นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง
23/ก.ค./2561
noooew อ่าน [11] ครั้ง
แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
06/ก.พ./2561
took อ่าน [19] ครั้ง
นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี
02/มิ.ย./2560
PissamaiP อ่าน [33] ครั้ง
นายวีระ อ่างทอง
02/มิ.ย./2560
PissamaiP อ่าน [33] ครั้ง
นายคำพอง อุดมโภชน์
02/พ.ค./2559
admin อ่าน [244] ครั้ง
นายสมพงษ์ สุขประเสริฐ
08/มี.ค./2559
karaoke77 อ่าน [259] ครั้ง
นายกังวาล ปรินทอง
08/มี.ค./2559
karaoke77 อ่าน [208] ครั้ง
ดร.บุษกร ทองวล
28/ม.ค./2559
Thidarat2015 อ่าน [313] ครั้ง
นายสุพรม บัวละคุณ
ผู้อำนวยการ โสกเชือก-คุรุราษฎร์อำนวย

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
Patcharana
รูปภาพของ Patcharana
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 08/เม.ย./2562 - 18:06 pm
ชื่อ พัชรนันท์ ทีน้ำคำ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
สังกัด โสกเชือก-คุรุราษฎร์อำนวย
2
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
11/ส.ค./2558
Patcharana อ่าน [393] ครั้ง
ดร.สุรินทร์ นำนาผล
11/ส.ค./2558
Patcharana อ่าน [415] ครั้ง