ดร.สกล รับโล่รางวัลในฐานะภาคีเครือข่ายเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
admin

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน “การพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กฎบัตรออตตาวา”รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ (Public Sector  Excellence Awards : PSE Awards)  ประจำปี 2561
      วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  รับเกียรติบัตรจาก นพ.ณรงค์  สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ในการประชุมเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมสาเกต โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
      ได้เป็นภาคีเครือข่ายหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา จนส่งผลให้ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการ ให้บริการของรัฐ และได้พิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561  (Public Sector  Excellence Awards : PSE Awards)     โดยผลงานของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาระบบบริการระดับดี ประจำปี 2561

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกเสือต้านยาเสพติด
27/ส.ค./2562
admin อ่าน [41] ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
13/ส.ค./2562
admin อ่าน [32] ครั้ง
ดร.สกล คามบุศย์
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
รูปภาพของ admin
บทบาทสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 01/ต.ค./2562 - 10:19 am
ชื่อ admin
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1